Tervetuloa uuteen kotiimme verkossa!

Arkance Systems on nyt ARKANCE. Sinut ohjataan automaattisesti uudelle verkkosivustollemme arkance.world

Kiitos, että valitsit ARKANCEn

Avoimesta datasta hallittuun tietojen jakamiseen

Sanna Makkonen

Helmikuussa 2023 Kuntaliitto ja FCG järjestivät kaksipäiväisen kuntien paikkatietoseminaari -tapahtuman, johon ARKANCE Finland osallistui näytteilleasettajana. Pääasiallisesti halusimme kuulla, mitkä asiat ja haasteet puhututtavat kuntia paikkatietopuolella juuri nyt.

Kuntien paikkatietoseminaari 2023 – asiantuntijakooste:

Kuntaliiton Päivi Tiihonen aloitti seminaarin napakalla puheenvuorolla valtakunnallisesta lainsäädännöstä ja digikehityshankkeista. RYTJ lain valmistelu nousi erityisesti esiin: kuntia on kuultu lain valmistelujen yhteydessä, mutta he eivät koe tulleensa todella kuunnelluiksi. Substanssiosaamisen huomioinnin lain valmistelun koetaan jääneen sivuun ja pelkona on, että laki vain runnotaan läpi lakimiesten toimesta. Pahimmassa tapauksessa tällainen laki ei tietenkään palvele tarkoitustaan ja voi jopa tuottaa turhaan ylimääräistä työtä kunnille ja muille tahoille, joita laki lopulta koskee. Voit lukea lisää RYTJ lain valmistelusta mm. täältä. Mekin ARKANCE olemme mukana Oulun kaupungin ohjaamassa KAATIO-hankkeessa, jossa valmistaudutaan kaava-aineiston tuottamiseen RYTJ:n vaatimassa muodossa.

Toinen paikkatietoseminaarissa toistuva aihe liittyi avoimiin rajapintoihin. Viime vuosikymmeninä kunnat ovat laajasti puhuneet avoimen datan julkaisun puolesta. Maailman turvallisuustilanne on kuitenkin muuttunut radikaalisti erityisesti Euroopassa viimeisen vuoden aikana, joten mielestäni on loogista, että nyt halutaan siirtyä datan avaamisesta hallitumpaan datan jakeluun. Spatineo piti aiheesta varsin havahduttavan puheenvuoron, jossa esiteltiin, kuinka avoimien rajapintojen käyttäjäkunta on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Onkin tärkeää, että kaikki kunnat (ja muutkin dataa jakavat tahot) kiinnittävät nyt erityistä huomioita siihen, minkälaista dataa ne rajapinnoiltaan jakelevat.

Paikkatietoseminaarissa nousi myös esiin muita mielekkäitä aiheita: Helsingin kaupunki on luonut useita Proof of Concepteja kaupunkimallin hyödyntämisestä erilaisia data-aineistoja yhdistävänä käyttöliittymänä, ESRI korosti edelleen tiedolla johtamisen tärkeyttä, INDIKO-hankkeessa halutaan edistää tietoaineistoja laatua ja todenmukaisuutta ja Rava3Pro kehittää IFC-mallipohjaista rakennuslupaprosessia.

Kaiken kaikkiaan paikkatietoseminaari tarjosi monipuolisen kattauksen kuntien tämänhetkiseen paikkatietomaailmaan. Saimme seminaarista irti siis juuri sen, mitä halusimmekin. Uskoisin, että tulen ainakin itse osallistumaan tapahtumaan myös seuraavana vuonna.

Kuvassa Tiina Talvitie kertoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön 3D-kaupunkimallia hyödyntävistä ketterän kehittämisen kokeiluista.