Tervetuloa uuteen kotiimme verkossa!

Arkance Systems on nyt ARKANCE. Sinut ohjataan automaattisesti uudelle verkkosivustollemme arkance.world

Kiitos, että valitsit ARKANCEn

Tehokkuutta ja harmoniaa rakentamiseen kestävällä tiedon elinkaarella

Kirsi Palmroos

Hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista. Rakennusalalla on keskeinen rooli Suomen hiilineutraalisuuden tavoitteiden saavuttamisessa, sillä rakennukset ovat merkittäviä energiankuluttajia ja päästöjen aiheuttajia. Tämä haastaa toimialan toimijat kehittämään uusia tapoja rakentamiseen ja ylläpitoon, jotka ovat sekä energiatehokkaita että ympäristöystävällisiä. Tähän tarvitaan kestävää tiedon elinkaarta, joka mahdollistaa tietojen jatkuvan hyödyntämisen ja kehittämisen rakennusalan eri toimijoiden välillä.

Rakennusala on osoittanut aikaisemminkin, että se pystyy suuriin muutoksiin. Hyvänä esimerkkinä tästä on työturvallisuus, josta on tullut osa meidän normaalia toimintaamme. Mutta yksittäinen rakennusalan toimija ei pysty ihmeitä tekemään, vaan vaaditaan uutta ajattelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämän lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja uutta ajattelua, jotta voidaan kehittää ratkaisuja, jotka parantavat sekä rakennusten energiatehokkuutta että käyttäjien viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös yhteiskunnan tukitoimia, kuten investointeja uusiin teknologioihin ja lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja.

Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen rakennusalalla ei ole pelkästään ympäristön hyväksi, vaan sillä on myös taloudellisia etuja. Kestävät ratkaisut voivat parantaa rakennusten arvoa ja käyttökustannuksia sekä vähentää ylläpitokustannuksia. Tehokkuus ja harmonia rakentamisessa kestävän tiedon elinkaaren avulla ovat siis tärkeitä tekijöitä niin ympäristön kuin talouden kannalta.

Capman Oyj:n kanssa tekemämme yhteistyö www.capman.com/fi/ edustaa uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä, jonka avulla olemme pyrkineet tehostamaan heidän omistamiensa rakennetun ympäristön yritysten digitaalista muutosta. Tavoitteenamme on mahdollistaa heidän sidosryhmilleen mahdollisimman vaivaton tapa hankkia tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita, mikä on meille aivan uusi toimintamalli. Näemme, että näillä pienillä yhteistyöaskelilla kohti resurssien säästöä olemme mukana tekemässä Suomea kestävämmäksi. Yhdessä olemme matkalla kohti kestävämpää, resurssiviisaampaa ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta.

Tiedon kestävää elinkaarta ei voi korosta liikaa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Kommunikoinnin ja koordinoinnin on oltava saumatonta, jotta tieto ei siiloudu ja häviä. Tällä hetkellä hävinnyt ja siiloutunut tieto aiheuttaa hukkaa, viivästyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia rakennetussa ympäristössä. Yhteistyö saavutetaan integroimalla prosessit, vakioimalla ja yhteisillä työkaluilla, jotta rakennetun ympäristön toimijat, kuten omistajat, suunnittelijat ja työnjohtajat, voivat työskennellä yhdessä reaaliajassa ja ratkoa vastaan tulevat ongelmat yhdessä. Tavoitteenamme on mahdollistaa kertyvän datan hyödyntäminen koko rakennetun ympäristön elinkaaren ajan.

Me Arkance Systems Finland Oy:ssa haluamme olla kehittämässä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja, jotka auttavat rakennettua ympäristöä kohti kestävämpää, resurssiviisaampaa ja hiilineutraalimpaa tulevaisuutta. Pyrimme myös omalla toiminnallamme vähentämään ilmastovaikutuksia. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa haluamme luoda jatkuvan kehityksen kulttuurin, jossa tiedon jakaminen ja yhteistyö ovat avainasemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Meillä on vankka osaaminen ja kokemus rakennetun ympäristön tietomallintamisesta, ja olemme sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan parhaita mahdollisia ratkaisuja asiakkaillemme.