Tervetuloa uuteen kotiimme verkossa!

Arkance Systems on nyt ARKANCE. Sinut ohjataan automaattisesti uudelle verkkosivustollemme arkance.world

Kiitos, että valitsit ARKANCEn

Tehokkaampaa tiedonhallintaa rakennushankkeissa: Autodesk Construction Cloudin hyödyt

Rakennushankkeiden hallinta Suomessa kohtaa usein merkittäviä haasteita etenkin tiedonhallinnan ja kommunikoinnin osalta. Monimutkaisissa hankkeissa, joissa lukuisat toimijat työskentelevät yhteen, tiedonkulun tehostaminen ja hukkatyön minimoiminen ovat keskeisiä menestyksen tekijöitä. Autodesk Construction Cloud (ACC) tarjoaa innovatiivisen ratkaisun näihin haasteisiin, parantaen suunnittelun tehokkuutta ja vähentäen hukkatyötä merkittävästi.

Suunnitteluvaiheen tehostaminen ACC:n avulla

Autodesk Bim Collaborate -moduulin avulla suunnitteluosapuolet voivat työskennellä yhdessä reaaliajassa. ACC mahdollistaa Revit-tietomallin jakamisen kaikkien osapuolten kesken, varmistaen, että käytössä on aina ajantasainen malli ja piirustukset. Tämä vähentää tarvetta odottaa suunnitelmamuutoksia ja tiedostojen jakamista, mikä nopeuttaa reagointia muutoksiin.

Tiedonhallinnan yksinkertaistaminen Autodesk Docsin avulla

Autodesk Docs, osa AEC Collection -pakettia, tarjoaa käyttäjille pääsyn kaikkiin tarvittaviin hanketiedostoihin selainpohjaisessa ympäristössä. Tämä sisältää mallien katseluohjelman sekä työkalut suunnitelmien tarkastusprosessiin, versioiden vertailuun ja hallintaan. Lisäksi se tarjoaa raportointi- ja jakamismahdollisuuksia sekä tuen ISO 19650 Standardin mukaiseen toimintaan, tuoden kansainvälistä yhdenmukaisuutta tiedonhallintaan.

Työmaan tehokkuuden parantaminen

Kun suunnitteluvaiheen tiedostot on koottu ACC alustalle, samaa projektia voidaan hyödyntää tehokkaasti myös työmaalla. ACC:n kautta urakoitsijat pääsevät käsiksi tarvittaviin tiedostoihin, varmistaen, että tieto ei katoa ja että kaikki tarvittava tieto on aina saatavilla yhdestä luotettavasta lähteestä. Autodesk Build -moduuli tarjoaa työkaluja projektinhallintaan työmaakäyttöön, linkittäen suunnitelmat, kommentit ja muut tiedot suoraan hankkeen aikatauluihin ja raportteihin.

Kommunikaation virtaviivaistaminen

ACC:n avulla eri toimijoiden ei tarvitse enää lähettää tiedostoja tai kuvakaappauksia eri järjestelmien tai sähköpostien kautta. Malliin ja suunnitelmiin tehtävät suorat kommentit helpottavat kommunikaatiota, pitävät suunnitelmamuutokset ja kommentit hallinnassa ja vähentävät turhia sähköpostiketjuja. Tämä nopeuttaa päätöksentekoa ja vähentää väärinkäsityksiä.

Arkancen palvelut ACC:n käyttöönotossa

Arkance tarjoaa laaja-alaista tukea Autodesk Construction Cloudin käyttöönotossa, auttaen organisaatioita hyödyntämään ACC:n tarjoamat edut täysimääräisesti. Tarjoamme seuraavia palveluita:

Määrittelyt: Analysoimme nykyiset tiedonhallintaprosessit ja toimintatavat. Tarjoamme asiantuntijaneuvoja ja esitämme ratkaisuja, miten ACC:n avulla voidaan tehostaa hankkeiden tiedonhallintaa.

Konfigurointi: Autamme luomaan ACC-alustalle tarvittavat määritykset, kuten kansiorakenteet, käyttöoikeudet, tietomallikoordinnin ja projektiasetukset. Voimme myös luoda projektitemplateja, jotka helpottavat uusien hankkeiden aloittamista.

Koulutus: Tarjoamme kattavaa koulutusta käyttäjille uuteen toimintamalliin siirtymisessä, varmistaen, että kaikki tiimin jäsenet osaavat hyödyntää ACC:n mahdollisuuksia tehokkaasti.

Tuki: Tarjoamme käytönaikaista teknistä tukea, varmistaen, että mahdolliset ongelmat ratkaistaan nopeasti ja tehokkaasti.

Autodesk Construction Cloud tarjoaa kattavan ratkaisun rakennushankkeiden haasteisiin liittyen tiedonhallintaan ja suunnitteluun. ACC yhdistää kaikki keskeiset tiedonhallinnan toiminnot – suunnittelusta työmaan hallintaan – yhdeksi kokonaisuudeksi, parantaen kommunikaatiota ja tehokkuutta kaikissa rakennushankkeen vaiheissa. ARKANCEN asiantuntijapalveluiden avulla voit varmistaa ACC:n onnistuneen käyttöönoton ja hyödyntää sen täyden potentiaalin projektisi hallinnassa.