Vitajte v našom novom domove!

Z Arkance Systems je dnes ARKANCE. Teraz budete automaticky presmerovaní na náš nový web arkance.world.

 Ďakujeme, že ste si vybrali ARKANCE

ARKANCE

Think.Future

Snažíme sa byť lídrom v oblasti environmentálnej udržateľnosti

Spoločnosť ARKANCE sa snaží byť lídrom v oblasti environmentálnej udržateľnosti a verí, že úspešná budúcnosť nášho podnikania a zákazníkov, ktorým poskytujeme služby, závisí od udržateľnosti životného prostredia, komunít a ekonomík, v ktorých pôsobíme.

Ako zodpovedná spoločnosť berieme do úvahy vplyvy našich činností a ich dopad na životné prostredie, a to tak priamo v súvislosti s našou vlastnou činnosťou, ako aj nepriamo prostredníctvom našich nákupných rozhodnutí, produktov a služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom, a obchodných príležitostí, ktoré využívame.

Zaviazali sme sa minimalizovať vplyv našej činnosti na životné prostredie a preukázať vedúce postavenie tým, že začleníme environmentálne aspekty do všetkých našich obchodných postupov.

V spoločnosti ARKANCE sa plne venujeme environmentálnej udržateľnosti a dekarbonizácii, čo je v úzkom súlade s našou materskou spoločnosťou Monnoyeur, ktorá zdieľa rovnaký záväzok. Ako hrdí členovia iniciatívy OSN Global Compact dodržiavame zásady zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja. Správa o udržateľnosti spoločnosti Monnoyeur s názvom Spoločne kráčame ďalej je dostupná online a dokazuje transparentnosť, angažovanosť a oddanosť spoločnosti udržateľnosti.

Naše spoločenstvo Think Community

„Let’s advance the way we work together to build a better world“ je viac než len vyhlásenie značky. Je základom toho, kto sme a ako fungujeme.

Vedú ho kvalifikovaní odborníci v oblasti udržateľnosti. Náš rámec Think.Future podporuje našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov tým, že vedie rozhovory, ktoré sú dôležité pre lepšie vybudované prostredie.

Navštívte naše spoločenstvo Think Community a počúvajte, sledujte, čítajte a učte sa o vízii ARKANCE pre udržateľný rozvoj

Globálne partnerstvo spoločnosti ARKANCE s organizáciou World Green Building Council

Ako hrdý globálny partner organizácie World Green Building Council sú lídri spoločnosti ARKANCE v oblasti udržateľnosti hnacou silou kľúčových iniciatív pre zastavané prostredie a aktívne prispievajú do jej programu Akcelerátor cirkulácie a Príručky cirkularity.

Sme najväčšia globálna členská sieť zameraná na udržateľnosť v zastavanom prostredí so 77 národnými radami pre zelené budovy, ktoré zastupujú 46 000 organizácií na celom svete. Svetová organizácia GBC má silné partnerstvo so spoločnosťou ARKANCE prostredníctvom nášho globálneho programu Akcelerátor cirkularity, ktorého cieľom je podporiť obehové hospodárstvo v súlade s planetárnymi hranicami vo všetkých fázach životného cyklu zastavaného prostredia.

Catriona Brady, riaditeľka pre stratégiu a rozvoj World GBC