Vitajte v našom novom domove!

Z Arkance Systems je dnes ARKANCE. Teraz budete automaticky presmerovaní na náš nový web arkance.world.

 Ďakujeme, že ste si vybrali ARKANCE

Objavte prácu v cloude

Transformujte vaše pracovné postupy, znížte riziká a počet chýb, usporiadajte (projektové) dáta a zlepšite komunikáciu. Objavte veľký potenciál úspešnej tímovej práce.

Autodesk Construction Cloud

Posilnite vašu internú aj externú spoluprácu pomocou Autodesk Construction Cloud. Umožní vám zefektívniť procesy naprieč tímami a projektmi a podporí nielen efektívnu, ale aj stimulujúcu spoluprácu. Pozdvihnite svoju projektovú cestu, bezproblémovo integrujte tímy a základné systémy pre holistický prístup.

Ste na rade?

V posledných rokoch sme získali rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti vďaka úspešným implementáciám služby Autodesk Construction Cloud. Výhody práce v cloude využilo mnoho spoločností v odvetví stavebníctva, vrátane:

 • Prispôsobenia a optimalizácie (dátových) pracovných postupov

 • Prístupu k projektom s určitou štandardizáciou (napr. ISO19650, BIM).

 • Integrovaným systémom

Náš tím aktívne spolupracuje so zákazníkmi a výzvy rieši napriamo. Nie vždy sa ukáže, že najväčšou prekážkou je technické riešenie, preto neustále hľadáme príležitosti ku zlepšeniu ľudí, procesov a technológií. Vďaka tomuto proaktívnemu prístupu neustále usilujeme o lepšie výsledky a dosahujeme zmysluplný pokrok v našich projektoch s Autodesk Construction Cloud.

Ďalšie informácie o moduloch ACC

Autodesk Docs

Správa, vyhľadávanie a zobrazovanie aktuálnych informácií z centralizovaného umiestnenia v cloude.

 • Zobrazenie modelov

 • Ukladanie dôležitých dokumentov, ako sú zmluvy

 • Uzatváranie interných/externých dohôd

 • Nastavenie a revízia otázok a poznámok

 • Práca s najaktuálnejšími verziami

 • Kontrola dokumentov pomocou schvaľovacích tokov

 • Už žiadne časovo náročné používanie iných (komunikačných) aplikácií

 • Prístup iba pre oprávnené osoby

BIM Collaborate

Využívajte všetky funkcie aplikácie Autodesk Docs a...

 • Koordinácia modelu v rámci centralizovaného umiestnenia

 • Automatická detekcia kolízií

 • Prepojenie kolízií (problémov) s programom Revit

 • Nastavenie a revízia otázok a pripomienok

 • Práca s najaktuálnejšími verziami

 • Kontrola dokumentov pomocou schvaľovacích tokov

 • Už žiadne časovo náročné používanie iných (komunikačných) aplikácií

 • Prístup iba pre oprávnené osoby


BIM Collaborate Pro

Využívajte všetky funkcie aplikácií Autodesk Docs a BIM Collaborate a navyše:

 • Pracujte súbežne v tom istom súbore, napríklad v súboroch Revit [v cloude].

 • Pracujte s dátovými skratkami v cloude (Civil 3D)


TakeOff

Obsahuje všetky funkcie aplikácie Autodesk Docs a navyše:

 • Presné kalkulácie (použiteľné v každej fáze)

 • QTO (kontroly kvality) pre jeden alebo viacero projektov.

 • Dodržiavanie termínov a (rýchle) odhady/kalkulácie

 • Porovnávanie množstiev a efektívne vykonávanie odhadov

 • Efektívne organizovaný proces 2D akceptácie

 • Prepojené 2D a 3D pracovné postupy


Build

Obsahuje všetky funkcie aplikácie Autodesk Docs a navyše:

 • Práca na stavenisku s najaktuálnejšími informáciami

 • Vytváranie správ, hlásení o problémoch a pripomienky priamo zo staveniska

 • Vytváranie pracovných postupov pre zlepšenie kvality a bezpečnosti

 • Organizácia a riadenie stretnutí na stavbe

 • Pokročilý fotografický modul pre zaistenie dôkazov

 • Udržiavanie prehľadu o postupe prác a sledovanie problémov počas projektov.