Yeni evimize hoş geldiniz!

Prota Altar artık ARKANCE oldu. Şimdi otomatik olarak yeni web sitemiz olan, arkance.world adresine yönlendirileceksiniz.

ARKANCE'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz

ARKANCE

Think.Future

Çevresel sürdürülebilirlikte lider olmak için çabalıyoruz

ARKANCE çevresel sürdürülebilirlik konusunda lider olmaya çalışmakta ve hem işimiz hem de hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için başarılı bir geleceğin içinde faaliyet gösterdiğimiz çevrenin, toplumların ve ekonomilerin sürdürülebilirliğine bağlı olduğuna inanmaktadır.

 

Sorumluluk sahibi bir kurumsal vatandaş olarak, eylemlerimizin etkilerini ve bunların çevreyi nasıl etkilediğini hem doğrudan kendi faaliyetlerimiz açısından hem de satın alma kararlarımız, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetler ve takip ettiğimiz iş fırsatları aracılığıyla dolaylı olarak değerlendiriyoruz.

Faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini en aza indirme ve çevresel hususları tüm iş uygulamalarımıza entegre ederek öncü olma amaçlarına bağlıyız. 

ARKANCE olarak, aynı amacı paylaşan ana şirketimiz Monnoyeur ile yakın bir uyum içinde, kendimizi tamamen çevresel sürdürülebilirlik ve  0 karbon ayak izi hedefine adadık. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin gururlu üyeleri olarak, sorumlu iş ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini destekliyoruz. Monnoyeur'un Birlikte Daha İleriyebaşlıklı sürdürülebilirlik raporu internet üzerinden erişime açık olup şirketin sürdürülebilirlik konusundaki şeffaflığını, kararlılığını ve adanmışlığını ortaya koymaktadır.

Think Community Topluluğu

‘Let’s advance the way we work together to build a better world’ ('Daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışma tarzımızı geliştirelim ') sadece bir marka ifadesinden daha fazlasıdır. Bu bizim kimliğimizin ve çalışma şeklimizin özüdür.

Sürdürülebilirlik konusunda nitelikli profesyoneller tarafından yönetilen Think.Future çerçevemiz, daha iyi bir Yapılı Çevre bakımından önemli olan toplantılara öncülük ederek çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve ortaklarımızı desteklemektedir.

Sürdürülebilir kalkınma için ARKANCE vizyonunu dinlemek, izlemek, okumak ve öğrenmek için Think Community topluluğumuzu ziyaret  edebilirsiniz.

World Green Building Council ile ARKANCE’nin küresel işbirliği

World Green Building Council'in gururlu bir küresel ortağı olan ARKANCE'nin sürdürülebilirlik düşünce liderleri, Yapılı Çevre için önemli girişimleri yürütmekte Circularity Accelerator Program ve Circularity Playbook'a aktif olarak katkıda bulunmaktadır

Dünya çapında 46.000 üye kuruluşu temsil eden 77 Ulusal Yeşil Bina Konseyi (GBC) ile Yapılı Çevrede Sürdürülebilirliğe adanmış en büyük küresel üyelik ağıyız. World GBC, Yapılı Çevre Yaşam Döngümüzün tüm aşamalarında gezegenimizin sınırlarına uyumlu olarak döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan Circularity Accelerator Global Program aracılığıyla ARKANCE ile güçlü bir ortaklığa sahiptir.

Catriona Brady, Strateji ve Geliştirme Direktörü World GBC