Vítejte v našem novém domově!

Z Arkance Systems je teď ARKANCE. Nyní budete automaticky přesměrováni na náš nový web arkance.world

Děkujeme, že jste si vybrali ARKANCE

Snažíme se být lídrem v oblasti udržitelnosti životního prostředí

Společnost ARKANCE se snaží být lídrem v oblasti udržitelnosti životního prostředí a věří, že úspěšná budoucnost našeho podnikání a zákazníků, kterým poskytujeme služby, závisí na udržitelnosti životního prostředí, komunit a ekonomik, ve kterých působíme.

Jako odpovědná firma bereme v úvahu dopady našich aktivit a jejich vliv na životní prostředí, a to jak přímo v rámci našich vlastních aktivit, tak nepřímo prostřednictvím našich nákupních rozhodnutí, produktů a služeb, které nabízíme našim zákazníkům, a obchodních příležitostí, které využíváme.

Zavázali jsme se minimalizovat dopad našich aktivit na životní prostředí a prokázat vedoucí postavení tím, že začleníme environmentální aspekty do všech našich obchodních postupů. 

Ve společnosti ARKANCE se plně věnujeme ekologické udržitelnosti a dekarbonizaci, což je v úzkém souladu s naší mateřskou společností Monnoyeur, která sdílí stejný závazek. Jako hrdí členové iniciativy OSN Global Compact se hlásíme k zásadám odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje. Zpráva o udržitelnosti společnosti Monnoyeur s názvem Going Further Together je přístupná online a dokládá její transparentnost, odhodlání a oddanost udržitelnosti.

Naše komunita Think Community


„Let’s advance the way we work together to build a better world“ („Prohlubme naši spolupráci a vytvářejme lepší svět“) je více než jen reklamní slogan. Je to základ toho, kdo jsme a jak fungujeme.

Vedou ji kvalifikovaní odborníci na udržitelnost. Náš koncept Think.Future podporuje naše zaměstnance, zákazníky a partnery tím, že vede rozhovory, které mají význam pro lepší zastavěné prostředí.

Navštivte naši Think Community a poslouchejte, sledujte, čtěte a učte se o vizi udržitelného rozvoje společnosti ARKANCE.

Globální partnerství společnosti ARKANCE se Světovou radou pro šetrné budovy

Společnost ARKANCE je hrdým globálním partnerem Světové rady pro šetrné budovy (World Greeen Building Council) a její vedoucí pracovníci v oblasti udržitelného rozvoje řídí klíčové iniciativy pro zastavěné prostředí a aktivně přispívají do programu Circularity Accelerator Program a do příručky Circularity Playbook.

Jsme největší celosvětovou členskou sítí zaměřenou na udržitelnost v zastavěném prostředí se 77 národními Radami pro šetrné budovy, které zastupují 46 000 organizací po celém světě. Světová rada pro šetrné budovy má se společností ARKANCE silné partnerství prostřednictvím našeho globálního programu Circularity Accelerator Program, jehož cílem je prosazovat cirkulární ekonomiku v souladu s planetárními limity ve všech fázích životního cyklu zastavěného prostředí.

Catriona Brady, ředitelka pro strategii a rozvoj Světová rada pro šetrné budovy (World GBC)