Vítejte v našem novém domově!

Z Arkance Systems je teď ARKANCE. Nyní budete automaticky přesměrováni na náš nový web arkance.world

Děkujeme, že jste si vybrali ARKANCE

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto všeobecné smluvní podmínky společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. upravují právní vztahy ze smluv uzavřených mezi společností Arkance Systems CZ s.r.o. (IČ: 26197081) jako dodavatelem a zákazníkem.

VOP společnosti Arkance Systems CZ s.r.o.

Těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídí právní vztahy z veškerých smluv kupních, smluv o dílo, smluv servisních, smluv o poskytování digitálního obsahu, kterými jsou zejména smlouvy o převodu licencí software a smlouvy o poskytnutí služby subscription a jejich kombinace, pokud je společnost Arkance Systems CZ s.r.o. na straně prodávajícího, zhotovitele či poskytovatele, není-li stranami konkrétní smlouvy výslovně písemně dohodnuto jinak.