Witamy w naszym nowym domu!

Arkance Systems to teraz ARKANCE. Zostaniesz teraz automatycznie przekierowany na naszą nową stronę internetową arkance.world

Dziękujemy za wybranie ARKANCE

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Korzystanie ze strony internetowej www.arkance-systems.pl podlega następującym warunkom. Uznaje się, że użytkownik zapoznał się z nimi i akceptuje je bez zastrzeżeń. 

Korzystanie z witryny internetowej

Strona internetowa www.arkance-systems.pl ma na celu dostarczenie odwiedzającym informacji na temat Arkance Systems oraz jej produktów i usług. Zawartość strony internetowej (w tym hiperłącza) może zostać dostosowana, zmieniona, uzupełniona lub usunięta w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Arkance Systems Poland dokłada wszelkich starań, aby wszystkie informacje na tej stronie były jak najbardziej kompletne, poprawne, zrozumiałe, dokładne i aktualne. Pomimo wszelkich starań, Arkance Systems Poland nie może zagwarantować, że wszystkie podane informacje są kompletne, poprawne, dokładne lub aktualne. W związku z tym nie można wyciągać żadnych praw z informacji zawartych na tej stronie. 

W szczególności, wszystkie ceny podane na stronie internetowej mogą zawierać błędy pisarskie i programowe. Nie ponosi się odpowiedzialności za skutki takich błędów. Żadna umowa nie jest zawierana na podstawie takich błędów. 

Arkance Systems Poland nie gwarantuje również, że strona będzie działać bez błędów lub przerw. Arkance Systems Poland wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność dostarczonych informacji oraz za (nieprzerwane) korzystanie z tej strony. 

Arkance Systems Poland nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze strony lub informacji udostępnionych na lub za pośrednictwem strony, w tym, ale nie tylko, za jakiekolwiek straty, przerwy w działalności, uszkodzenia programów lub innych danych w systemie komputerowym, lub sprzętu lub programów.

Ochrona danych osobowych 

Państwa prywatność jest ważna dla Arkance Systems. Większość informacji jest dostępna na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem bez konieczności podawania danych osobowych. W niektórych przypadkach jednak mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych osobowych, na przykład podczas wypełniania formularzy. W takim przypadku dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności oraz klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych

ArkanceArkance Systems Poland oferuje Państwu następujące gwarancje:

  • Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu dostarczenia Państwu informacji, o które Państwo prosiliście lub zapewnienia Państwu usługi, o którą Państwo prosiliście (online).

  • Państwa dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

  • Zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych i mogą sprawdzić ich poprawność.

  • Arkance Systems Poland podejmuje najlepsze możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych przez osoby trzecie.

Hiperłącza i odniesienia 

Na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, będą Państwo kierowani przez hiperłącza do innych stron internetowych władz lub organizacji, a także będą Państwo kierowani do źródeł informacji utrzymywanych przez osoby trzecie. W tym przypadku Arkance Systems Poland nie ma kontroli technicznej ani merytorycznej i dlatego nie może zaoferować żadnej gwarancji co do kompletności lub dokładności treści, ani co do dostępności tych stron i źródeł informacji. 

Hiperłącza do innych stron internetowych nie oznaczają poparcia dla tych stron lub ich zawartości. Linki te zostały zamieszczone dla Państwa informacji i wygody. Arkance Systems Polska zrzeka się zatem wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z konsultacji lub korzystania z tych zewnętrznych stron i ich zawartości.

Prawa własności intelektualnej

Arkance Systems zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do wszystkich informacji udostępnianych na lub za pośrednictwem tej strony (w tym wszystkich tekstów, grafik i logo). Nie wolno kopiować, pobierać, publikować, rozpowszechniać ani odtwarzać w żaden sposób informacji zawartych na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Arkance Systems Poland lub zgodnej z prawem zgody właściciela. Jednakże, można drukować i/lub pobierać informacje z tej strony internetowej do użytku osobistego.

Prawo polskie

Ta strona internetowa i niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z tym zrzeczeniem się odpowiedzialności będą poddane wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Polsce.